Χημεία Γ' Γυμνασίου

2015-09-11 20:49

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η χημεία του άνθρακα

 

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

 

1. Οι υδρογονάνθρακες

Βιβλίο μαθητή            Πρόταση διδασκαλίας      Παρουσιάσεις: Οι υδρογονάνθρακες - Η καύση

Κατασκευή τρισδιάστατων οργανικών μορίων

Εργαστηριακή άσκηση                 Φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Χημεία Β'Γυμνασίου: Άτομα και μόρια

                                 Χημική εξίσωση

                                 Η ρύπανση του αέρα

Βιολογία Γ'Γυμνασίου: Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον

 

2. Πετρέλαιο - Φυσικό αέριο - Πετροχημικά

Βιβλίο μαθητή       Πρόταση διδασκαλίας       Προσομοίωση: Κλασματική απόσταξη πετρελαίου

Παρουσιάσεις: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο - Ορυκτά καύσιμα - Πολυμερισμός και πετροχημικά

Παραπομπές:

Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Ενέργεια

 

3. Η αιθανόλη

Βιβλίο μαθητή                    Πρόταση διδασκαλίας                       Παρουσίαση

Εργαστηριακή άσκηση Φύλλο εργασίας

 

4. Υδατάνθρακες - Πρωτείνες - Λίπη

Βιβλίο μαθητή                   Πρόταση διδασκαλίας

Παρουσιάσεις: Υδατάνθρακες - Λίπη και έλαια

Εργαστηριακή άσκηση                       Φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Βιολογία Γ'Γυμνασίου: Τα μόρια της ζωής

                                   Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα

 

Ασκήσεις 3ης Ενότητας

 

Επαναληπτικές ασκήσεις

Υδρογονάνθρακες 1 Υδρογονάνθρακες 2 Καύση

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ταξινόμηση των στοιχείων

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

1. Ο περιοδικός πίνακας
Βιβλίο μαθητή         Παρουσίαση        Τα 20 πρώτα στοιχεία
Περιοδικός πίνακας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Υποατομικά σωματίδια

2. Τα αλκάλια
Βιβλίο μαθητή                   Παρουσίαση
Εργαστηριακή άσκηση                    Φύλλο εργασίας

3. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων
Βιβλίο μαθητή             
Παρουσιάσεις: Τα μέταλλα - Η απλή αντικατάσταση                       Προσομοίωση
Εργαστηριακή άσκηση               Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Χημικές αντιδράσεις

4. Ο άνθρακας
Βιβλίο μαθητή      
Παρουσιάσεις: Ο άνθρακας - Ο κύκλος του άνθρακα
Εργαστηριακή άσκηση               Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Ενέργεια

5. Το πυρίτιο
Βιβλίο μαθητή                  Παρουσίαση

6. Τα αλογόνα
Βιβλίο μαθητή                  

Παρουσιάσεις: Τα αλογόνα - Η τρύπα του όζοντος                            Ανίχνευση αλογόνων

Εργαστηριακή άσκηση                           Φύλλο εργασίας

Ασκήσεις και Δραστηριότητες 2ης Ενότητας

Επαναληπτικές ασκήσεις