Φυσική Β' Γυμνασίου

2015-09-16 22:07

Κεφάλαιο 3: Δυνάμεις

Βιβλίο μαθητή:
3.1 Η έννοια της δύναμης
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο
3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων
3.4 Δύναμη και ισορροπία
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου
3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
3.7 Δύναμη και αλληλεπίδρασηΕργαστηριακές ασκήσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις
Δυνάμεις 1 Δυνάμεις 2
 
 

Κεφάλαιο 2: Κινήσεις

Βιβλίο μαθητή:
2.1 Περιγραφή της κίνησης
2.2 Η έννοια της ταχύτητας
2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα
2.4 Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα


Εργαστηριακές ασκήσεις

Άσκηση 3: Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων Φύλλο εργασίας
Άσκηση 4: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης Φύλλο εργασίας

Παραπομπές:
Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μηχανική
Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις

Επαναληπτικές ασκήσεις
Κίνηση 1 Κίνηση 2

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Βιβλίο μαθητή:
1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους
1.2 Η επιστημονική μέθοδος
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους


Παρουσίαση: Μέτρηση χρόνου

Εικονικά εργαστήρια: Πυκνότητα Εκτιμήσεις

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα
Βιολογία Α'Γυμνασίου: Εισαγωγή