«Κλείσε την τηλεόραση να δούμε το φεγγάρι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2017-01-06 19:11

Φέτος στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β4 του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, με συντονίστριες τις καθηγήτριες Παναγιωτοπούλου Ελένη και Σάββα Ελένη, εκπονήσαμε πρόγραμμα με θέμα:

«Κλείσε την τηλεόραση να δούμε το φεγγάρι»

Επιλέξαμε το θέμα με κριτήρια το ενδιαφέρον των μαθητών και τη διαπίστωση πως η τηλεόραση απορροφά πολύ από τον ήδη περιορισμένο ελεύθερο χρόνο τους, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις το μοναδικό μέσο ψυχαγωγίας, έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία και συμβάλλει στη δημοκρατία του καναπέ.

 

Στόχοι μας ήταν:

Ø            Να διαμορφώσουμε κριτική στάση απέναντι στην τηλεόραση και τις εκπομπές που

               προβάλλει

Ø            Να αποβάλουμε λαθεμένα κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα

Ø            Να υιοθετήσουμε υγιείς στάσεις και συμπεριφορές

Ø            Να περιορίσουμε το χρόνο τηλεθέασης και καθιστικής ζωής

Ø            Να προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους διοχέτευσης του ελεύθερου χρόνου

Ø            Να σπάσουμε τα δεσμά της ατομικότητας και να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά στην ομάδα

Ø            Να εκφράσουμε προσωπικές ανάγκες, προβλήματα και βιώματα

Ø            Να αποδεσμεύσουμε συναισθήματα

Ø            Να συνεργαστούμε για έναν κοινό στόχο, κερδίζοντας αναγνώριση, αυτοσεβασμό και

               αυτοεκτίμηση

 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος συντάξαμε, απαντήσαμε και επεξεργαστήκαμε ερωτηματολόγιο. Ερευνήσαμε το θέμα μας σε εφημερίδες, περιοδικά, στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας και στο Διαδίκτυο. Κουβεντιάσαμε και καταθέσαμε προσωπικές μαρτυρίες και βιώματα. Επικοινωνήσαμε με τους γονείς και τους καθηγητές. Πήραμε συνεντεύξεις. Εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε καλλιτεχνικά. Ετοιμάσαμε την τελική παρουσίαση. Συμμετείχαμε τέλος σε δίκτυο με άλλα σχολεία.

Πιστεύουμε ότι στην πορεία μας αυτή ωφεληθήκαμε αρκετά, ήρθαμε κοντά, γνωριστήκαμε καλύτερα.