ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

2015-10-18 11:02

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το μουσείο Παιδείας αποτελεί μονάδα του Εργαστηρίου του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1996. Ιδρυτής και υπεύθυνος του εργαστηρίου και του μουσείου είναι ο καθηγητής κ. Μπουζάκης Σήφης. Η λειτουργία του μουσείου ξεκίνησε από το 2007 και στοχεύει:

Στη συγκέντρωση, διάσωση, ταξινόμηση και προβολή ιστορικών εκπαιδευτικών τεκμηρίων, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας σε ανάλογα θέματα.

Στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της παιδείας και εκπαίδευσης.

Στην μελέτη και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της ιστορίας της παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.

Στην κατάρτιση των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ζητήματα μουσειοπαιδαγωγικής.

Στην καταγραφή και συντήρηση αρχειακού υλικού που υπάρχει στα σχολεία της Περιφέρειας.

 

Στον χώρο του μουσείου εκτίθενται ιστορικά εκπαιδευτικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν τόσο από σχολεία της περιοχής όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στο υλικό αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από τη σχολική ζωή, σχολικά βιβλία,, μαθητολόγια, χάρτες, αντικείμενα του σχολικού περιβάλλοντος, θρανία, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σχολικοί τίτλοι, τετράδια, σημαίες κ.α. Ακόμη φυλάσσονται έντυπα που αφορούν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Το μουσείο στεγάζεται στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, στον δεύτερο όροφο της Νότιας Πτέρυγας. Είναι επισκέψιμο κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 10:00 έως 13:00 κατόπιν συνεννοήσεως με την μουσειολόγο κ. Ασκούνη Κωνσταντίνα στο τηλέφωνο 2610 969609.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Κατσίλλης, καθηγητής