Το πείραμα του Ερατοσθένη

2017-03-21 20:56

Το 2ο Γυμνάσιο Αιγίου συμμετείχε σε δράση που διοργανώθηκε από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη» για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης.

 

Ο Ερατοσθένης (3ος π.Χ. αιώνας) χρησιμοποιώντας ως μόνα εργαλεία ράβδους, μάτια, πόδια, μυαλό με απλότητα σκέψης και επινοητικότητα υποστήριξε ότι η γη είναι σφαιρική και προσδιόρισε την ακτίνα και το μήκος της περιφέρειας της γης. Το λάθος στον υπολογισμό ήταν μόνο 2%, ένα πραγματικά αξιοσημείωτο επίτευγμα για περίπου πριν από 2,5 χιλιετίες.

Η ιδέα του πειράματος είναι η εξής: την ημέρα της εαρινής ισημερίας κατά την ώρα της μεσουράνησης του Ήλιου οι ακτίνες του πέφτουν κατακόρυφα στον ισημερινό. Επομένως, γνωρίζοντας την απόστασή της θέσης μας από τον ισημερινό, μετρώντας το μήκος μιας κατακόρυφης ράβδου, καθώς και το μήκος της σκιάς της ράβδου και μέσα από μαθηματικούς υπολογισμούς μπορεί να υπολογιστεί η περίμετρος και η ακτίνα της γης.

Οι μαθητές του 2ου Γυμνάσιο Αιγίου υπολόγισαν την ακτίνα της Γης, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, πραγματοποιώντας ένα πείραμα που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα 10 ομορφότερα πειράματα στην ιστορία της Φυσικής.