Λειτουργία του Σχολείου

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

2016-09-09 20:50
  Σχολικό και διδακτικό έτος   1.    Το  σχολικό  έτος  για  τα  Γυμνάσια  αρχίζει  την  1η Σεπτεμβρίου  και  λήγει  την  31η Αυγούστου  του επόμενου έτους. 2.    Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο...

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη

2016-04-05 21:05
https://app.box.com/s/gaqj0pw6ven0mgkfettikkrfp0j622nk

Μαθητικές κοινότητες

2015-08-12 20:08
Μαθητικές κοινότητες ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1.Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής...

Κινητά τηλέφωνα

2015-08-12 20:05
 «Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών» Η με αρ. πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων συμπληρώνεται ως εξής: 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη...

Βαθμολογία

2015-08-12 20:04
Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μόθημα 1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή, σε κάθε μαθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετόσεων Ιουνίου. 2. Στα μαθήματα,...

Εξέταση μαθητών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες

2015-08-12 20:00
«Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους....

Εξετάσεις Ιουνίου

2015-08-12 19:58
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετόσεις Ιουνίου 1. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν στις 31 Μαίου κάθε διδακτικού έτους. Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή. 2. Τον Ιούνιο, μετό τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων,...

Διαδικασία αξιολόγησης

2015-08-12 19:55
Διαδικασία αξιολόγησης 1 . Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διόρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές...

Μαθήματα

2015-08-12 19:51
Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο 1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία...

Χαρακτηρισμός φοίτησης

2015-08-12 19:47
Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες...
1 | 2 >>